Voormalige vrijwillige molenaars

Antoon J.M. Fransen

Antoon Fransen werd geboren op 3 juli 1942 als zoon van de molenaar van de molen "Oom Paul" in Neerkant. Vanwege de concurrentie van de boerenbonden is deze molen in 1935 afgebroken. Antoon heeft in zijn tuin een 5 meter hoge replica van deze molen gebouwd. In zijn dagelijks leven was Antoon automonteur bij de Politie in Eindhoven. In 1969 wordt het Gilde van Vrijwillige molenaars (GVM) opgericht. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Antoon geeft zich als één van de eersten op om de opleiding van het GVM tot molenaar te volgen. Hij krijgt les van de vakmolenaar Lei v.d. Winkel van de St. Janmolen in Stamproy. Op 7 september 1972 wordt Antoon aangesteld als vrijwillig molenaar van de Gemeente Deurne op molen De Volksvriend. Ook is hij actief voor het Molencomité Deurne, waarvoor hij verschillende wervingsactiviteiten organiseert. Hij organiseert de eerste molenweekenden en viert met een aantal opendagen het 75 jarig bestaan van de molen. In oktober 1975 slaagt hij voor het molenaarsexamen op de stellingmolen "De Raaf" in Ravenstein.

Begin 70er jaren gaat het bergafwaarts met zijn gezondheid. Hij kan fysiek niet meer doen, wat hij vroeger kon, hierdoor is hij steeds minder op de molen te vinden en uiteindelijk stopt Antoon als molenaar. Hij heeft het altijd jammer gevonden dat nooit echt afscheid van hem is genomen. Hij wordt in 1981 opgevolgd door Cor Rakels. Antoon is onverwacht op 3 augustus 1998 overleden.


Cor Rakels

Cornelius Hubertus (Cor) Rakels is geboren op 22 juni 1925 als jongste zoon van molenaar Piet Rakels van de Heimolen in Deurne. De Heimolen is op 24 september 1944 in brand geschoten en niet meer opgebouwd. Wel is er nog enkele jaren handel geweest in het pakhuis. In het dagelijks leven was Cor eerst werkzaam op het bedrijf thuis, daarna heeft hij verschillende werkgevers gehad, als laatste kuikenslachterij Goossens in Ommel. In 1981 is Cor door de gemeente Deurne benaderd om molenaar te worden van De Volksvriend in Liessel. Namens de gemeente Deurne ontving hij op 29 juli 1981 van Joep Coppens de sleutel van De Volksvriend. Joep Coppens was toen voorzitter van de Peellandse Molenstichting. Veel zaken zijn door Cor in de molen gerepareerd, gebouwd en toegevoegd. Hiervoor gebruikte hij materialen welke bij Goossen door renovatie overbodig werden. Zo heeft hij onder vloerbalken, die in de muur weggerot waren nieuwe stukken gezet. Drie kasten staan in de molen gemaakt door Cor. Hij heeft met liefde en grote inzet al die jaren voor de molen gezorgd. In december 1994 werd Cor getroffen door een hersensinfarct en was van die tijd af minder valide.

Cor is op 6 oktober 1996 opgevolgd door Piet Meulendijks. Jarenlang heeft Cor nog met een 45 KM auto vele kilometers afgelegd langs de diverse molens. Twee maal in de week bezocht Cor de molen De Volksvriend om met de huidige molenaars koffie te drinken en verhalen van vroeger te vertellen. Cor heeft tot drie weken voor zijn overlijden de molen bezocht. Cor is op 25 november 2012 thuis overleden.


Harrie Smits

Harrie was van 1998 tot 2014 de 2e molenaar op molen De Volksvriend in Liessel. In 2003 werd hem bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan van De Volksvriend officieel toegestaan om actief te zijn op beide gemeentelijke molens, De Volksvriend in Liessel en de Johanna-Elisabeth in Vlierden. De bijbehorende akte werd aan hem overhandigd door burgemeester Gerard Daandels.

Harrie is sinds april 1999 1e molenaar van de Vlierdense molen Johanna-Elisabeth. Vanaf 2006 is Harry ook vrijwillig molenaar, olieslager en houtzager op Holtens molen in Deurne. Vanaf 2014 is hij gastmolenaar op die molen.

Piet Meulendijks

Terwijl zijn vader, Driek Meulendijks uit Liessel afkomstig was, werd Piet zelf in 1933 in Asten geboren. Toen hij voor het eerst in 1954 ging werken kwam hij als knecht bij de firma Koudijs in Someren terecht, die in die tijd nog eigenaar was van de nagenoeg buitengebruik zijnde standerdmolen bij Sluis XI. Hij is in die tijd opgeleid door vakmolenaar Fons Verheijen. Piet heeft toen nog af en toe de molen laten draaien. Later heeft hij een officiële cursus voor vrijwillig molenaar gevolgd. Hij haalde in 1987 zijn diploma en was voordat hij in Liessel op de molen kwam als vrijwilliger ook actief op vele andere molens. Piet was vanaf 6 oktober 1996 1e molenaar op zijn molen De Volksvriend.


Piet is werkzaam geweest op de molens:
- Standaardmolen Sluis XI (nu Den Evert) Someren
- Laurentia, Milheeze
- St Petrus, Roggel
- Maria-Antoinette Zielberg, Deurne
- Holten's molen, Deurne
- De Volksvriend, Liessel

Piet Meulendijks is op 11 april 2016 na een kort ziekbed op 82 jarige leeftijd overleden. Hij was een heel speciaal mens. Als hij binnenkwam bracht hij warmte, liefde en aandacht. In De Volksvriend is Piet nog alom aanwezig. De Volksvriend heeft voor Piet in de rouw gestaan en bij zijn afscheid hebben alle molenaars van het Peelland met de molen een laatste groet gebracht.