Vakmolenaars

Peter Mathijs Gitzels

Peter Mathijs Gitzels werd geboren op 7 december 1854 als derde zoon van Johannes Hubertus (J.H.)Gitzels molenaar uit Venray. J.H. Gitzels bezat naast de "oude molen" in Liessel ook de St. Petrus molen in Venray. In 1902 volgde Peter M. Gitzels zijn vader op als molenaar van de "oude molen". Zijn broer Peter Jacob Gitzels vererfde de St. Petrus molen in Venray. Peter M. Gitzels richtte echter aan de andere kant van het dorp ook een geheel nieuwe windgraanmolen op, waarvoor hij op 30 december 1902 officieel vergunning aanvroeg. Nadat de toestemming er gekomen was werd snel aan de bouw van De Volksvriend begonnen. Zijn zoon Peter Andreas Fransiscus legde de eerste steen, daaraan herinnert de sluitsteen boven de inrijpoort met inscriptie PAF. Gitzels 19 15/4 03. Van 1910 tot 1912 zou F.J.H. van Gils mede eigenaar van de molen zijn geweest. De reden is onduidelijk. Peter M. Gitzels heeft de molen op 27 mei 1919 aan zijn zoon Peter A.F. Gitzels verkocht. Hij overleed op 12 mei 1932.

Peter Andreas Franciscus Gitzels

Peter Andreas Fransiscus Gitzels werd geboren op 3 maart 1888 als oudste zoon van Peter M. Gitzels, molenaar te Liessel. Bij de oprichting van molen De Volksvriend legde hij als 15 jarige jongen de eerste steen. De sluitsteen boven de inrijpoort met inscriptie PAF. Gitzels 19 15/4 03 herinnert daar nog aan. Op 27 mei 1919 heeft hij de molen van zijn vader gekocht. Of hij al eerder actief was op de molen is niet bekend. Op 12 september 1922 meldt de landelijke Katholieke krant "Het Centrum" dat de molenaar P.G. van de tweede verdieping van de molen naar beneden is gevallen, zijn toestand was zorgwekkend. Peter A.F. Gitzels is tot de beschadiging van de molen in het najaar van 1944 als molenaar actief geweest. Omdat hij geen opvolger had zag hij af van herstel van de molen en verkocht uiteindelijk in 1946 wat er nog van over was aan de gebroeders van Deursen uit Vlierden. Hij overleed op 9 mei 1974.Louw van Deursen

Louw van Deursen werd geboren op 3 juli 1918 in Vlierden. In 1946 kochten de broers Louw en Wim van Deursen de molen De Volksvriend uit concurrentieoverweging. Zij vreesden dat als een andere molenaar de molen zou kopen zij hierdoor flink wat klanten zouden verliezen. Toch lieten zij de door de oorlog beschadigde molen opknappen, maar hebben de molen nooit echt meer op de wind laten draaien. Louw van Deursen is te zien op een foto (geschiedenis) waar het transport van molenonderdelen op staat van Bergeijk naar Liessel. Om toch voldoende productie te kunnen halen werd eerst een koppelstenen op een brandstofmotor ingebouwd, later werd een hamermolen toegevoegd.

Officieel was Louw van Deursen de molenaar, maar het malen werd meestal door personeel van het veevoerbedrijf uitgevoerd, die slechts halve dagen op de molen aanwezig waren. Voor zo ver bekend werden de werkzaamheden uitgevoerd door Jan Leijssen, Piet Goossens, Willem Meulendijks, Leo Mennen en Joost Linskens. In 1966 verkocht van Deursen de molen aan de gemeente Deurne, die de molen in 1969 liet restaureren. Louw van Deursen heeft tot op hoge leeftijd met zijn witte Bedford vrachtauto veevoer rondgebracht. Louw van Deursen overleed op 13 maart 1997.