Opleiding tot windmolenaar

De vrijwillig molenaars van Nederland hebben zich verenigd in "Het Gilde van Vrijwillige Molenaars". Eén van de belangrijkste doelen van het Gilde is het verzorgen van de opleiding tot vrijwillig molenaar.

Meer informatie over de opleiding vindt u op de website van Het Gilde via de onderstaande link.
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars

Instructiemolen

De opleiding tot windmolenaar is er op gericht dat alles wordt geleerd wat nodig is om elke windmolen in Nederland verantwoord en veilig te kunnen bedienen en 'voor de Prins' te laten draaien. De opleiding bestaat uit praktijk met ondersteunende theorie van alle molentypen. Korenmolen De Volksvriend is een instructiemolen, waar de opleiding tot windmolenaar kan plaats vinden.

Stagemolen

Een deel van de opleiding moet worden besteed aan andere molens, andere hoofdtypes, of molens met een heel ander functie dan de instructiemolen. Tijdens de opleiding wordt een stage gevolgd c.q. een dagje mee gedraaid op een andere molen. In overleg met de instructeur wordt bepaald welk type molen, met welke functie wordt bezocht. Korenmolen De Volksvriend is een instructiemolen, die ook beschikbaar is als stagemolen.